Načini plaćanja:
  • Gotovina
  • Kartice

Kreativni natječaj – gratis večera za dvoje u Paesanu

Želite osvojiti gratis večeru za sebe i pratnju?


Sve što trebate napraviti je objaviti javno fotografiju iz Paesana uz #restoranpaesano na vašem Facebook i/ili Instagram profilu/feedu.

Najkreativnijeg darujemo s gratis večerom za dvoje. Sretno!
Objava pobjednika je 30.9.2020. na službenim stranicama (Facebook & Instagram) Restorana Paesano.

Pravila kreativnog natječaja pročitajte ovdje:

1. Opće odredbe


Ovim dokumentom određuju se pravila i uvjeti sudjelovanja u kreativnom natječaju koji organizira Restoran Paesano (u nastavku: Organizator). Svrha kreativnog natječaja je promocija ponude i branda Restorana Paesano. Kreativni natječaj traje od 18.2.2020. do 29.9.2020. u ponoći - (uz prisutni prekid natječaja zbog COVID-19 u određenom razdoblju privremenog zatvaranja restorana).

2. Tijek kreativnog natječaja i uvjeti sudjelovanja


U kreativnom natječaju mogu sudjelovati punoljetne osobe, hrvatski državljani, koji su korisnici društvene mreže Facebook i/ili Instagram i koji prihvate pravila kreativnog natječaja. Svaki sudionik kreativnog natječaja svojim sudjelovanjem prenosi na organizatora prava korištenja sadržaja bez vremenskog ili teritorijalnog ograničenja. Korištenje obuhvaća prava objave, kopiranja, prilagodbe i distribucije objavljenog sadržaja u promotivnu svrhu po nahođenju organizatora. Organizator pridržava pravo ukloniti neprimjereni ili uvredljivi sadržaj. Smatra se da svaki sudionik sudjelovanjem potvrđuje da je upoznat s ovim pravilima natječaja i uvjetima sudjelovanja u kreativnom natječaju. U natječaju ne smiju sudjelovati zaposleni u tvrtki organizatora, zaposleni u tvrtkama koje na bilo koji način sudjeluju u izvedbi natječaja ili su na bilo koji način povezani s poslovanjem organizatora, kao ni članovi njihove uže obitelji.

3. Nagrada


Nagrada - večera za dvoje, definirana je u objavi kreativnog natječaja. Nije moguća zamjena nagrade, isplata u novčanoj protuvrijednosti osvojene nagrade ni prijenos na treću osobu. Organizator zadržava prava odabira vrste jela/pića koja su uključena u gratis večeru te odlučuje o iznosu cijene večere (maksimalni iznos za dvije osobe je 400,00 HRK, sve dodatne troškove iznad tog iznosa, pojedinci plaćaju sami). Vrijeme večere može (uz prethodnu rezervaciju stola) odabrati pobjednik natječaja.

4. Odabir, objava i obavještavanje nagrađenog


Pobjednika će odabrati stručni žiri u ime Organizatora. Stručni žiri sastoji se od 3 člana/zaposlenika Restorana Paesano. Organizator natječaja će javno objaviti pobjednika 30.9.2020. na društvenim mrežama (Facebook i Instagram) Restorana Paesano. Dobitnik je dužan u roku od 10 dana od objave dobitnika poslati svoje osobne podatke organizatoru putem inboxa na službenoj Facebook/Instagram stranici Restorana Paesano. Osobni podaci koje je potrebno dostaviti: ime i prezime te broj mobitela. U slučaju da dobitnik organizatoru ne dostavi osobne podatke u zadanom roku, izgubit će pravo na nagradu, a nagrada se neće naknadno dostaviti. U slučaju da poslani osobni podaci dobitnika nisu potpuni, organizator može odbiti dodijeliti nagradu. Ukoliko se dobitnik uopće ne javi u određenom roku organizatoru, organizator bira novog pobjednika.

5. Preuzimanje nagrade


Dobitnik bira dan večere te rezervacijom stola potvrđuje svoj dolazak i preuzetu nagradu.
Iskoristivost nagrade (večere) je do kraja godine, tj. do 31.12.2020.

6. Sigurnost podataka


Sudionici kreativnog natječaja ovlašćuju organizatora da, do opoziva sudionika, obrađuje osobne podatke sudionika natječaja, u svrhu obavještavanja o kreativnom natječaju i u marketinške svrhe organizatora kreativnog natječaja. Organizator se obvezuje da osobne podatke neće slati trećim osobama, osim partnerima koji izravno sudjeluju u nagradnom fondu i kojima su osobni podaci potrebni za iskoristiti nagradu.

7. Odgovornost


Organizator ne preuzima odgovornost za:
- bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta kreativnog natječaja od strane sudionika u natječaju ili trećih osoba,
- neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u natječaju,
- (ne)funkcioniranje društvene mreže Facebook/Instagram te posljedice (ne)funkcioniranja, bez obzira na razloge (ne)funkcioniranja,
- (ne)točnost podataka koje pošalju sudionici u natječaju.
Organizator se obvezuje da će podatke obraditi i čuvati u skladu s važećim propisima i zakonima.

8. Završne odredbe


Sudionici kreativnog natječaja odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv organizatora povezane sa sudjelovanjem u kreativnom natječaju. U svrhu obavještavanja u tijeku natječaja, sudionik natječaja dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr. telefon, pošta, elektronička pošta, obavijesti na Facebook profilu itd. Sve pritužbe i reklamacije sudionika natječaja rješava organizator. U slučaju da su pritužbe utemeljene, organizator se obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti sudionika natječaja. U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u kreativnom natječaju. O svim promjenama i novostima organizator će sudionike obavijestiti putem službene Facebook/Instagram stranice Restorana Paesano. Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku trajanja kreativnog natječaja isti prekinuti. Facebook ni na koji način ne sponzorira, promovira ili administrira natječaj. Facebook ni na koji način nije odgovoran za organizaciju i provođenje natječaja te nema nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova.